Česky Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Chodsko

Chodsko

chodskoChodsko je území rozkládající se na jihozápadě České republiky v okolí města Domažlice. Zahrnuje celkem 11 vesnic a z historické podstaty se dělí na chudší horní Chodsko a Chodsko dolní. V horním Chodsku se lidé věnovali spíše řemeslům jako výroba keramiky, krajky či kanafasu. Patřily sem zejména obce na úpatí Haltravského hřebene (Klenčí, Postřekov a Chodov). Obce z dolního Chodska, mezi které patří např. Draženov, Újezd, Mrákov, Lhota, Pocínovice ležící blíže Všerubskému průsmyku, bývaly spíše zemědělské.

Historie Chodska

Název "Chodsko" je odvozen od hraničářů, kteří chodili od dob Jana Lucemburského po hranicích a střežili tak toto území. Chodové byli přímými poddanými krále a za svou službu si vysloužili 24 privilegií. Chodové byli v historii přítomni nejen na území Domažlic, ale také na všech důležitých místech hraniční Šumavy a Českého lesa.

Chodové o svou pozici přišli v době pobělohorské, tj. cca 370 let od jejich vzniku. V této době vznikaly neshody mezi chody a vrchností, která byla usídlena na trhanovském zámku. Jejím představitelem byl V.M.Lamminger. Tyto neshody vyvrcholily v letech 1693-1695, kdy byly v této oblasti silné rebélie, které vyústili v popravu tehdejšího vůdce chodů, Jana Sladkého Koziny v Plzni v prostorách dnešního pivovaru. Pamětní socha J.S.Koziny je v těsné blízkosti Chodské chalupy. 

Proč navštívit chodsko a Chodskou chalupu

Pomník J.S.KozinyChodsko je ideálním místem pro trávení jak letní, tak zimní dovolené. Za každého počasí lze pak pátrat po místní kultuře, chodských zvycích a historii Chodské oblasti. Nedaleko je město Domažlice se svým historickým náměstím a šikmou věží, která je vychýlena o 60cm. Pro milovníky přírody je na Chodsku možnost navštívit skalnatý hřeben Haltravy či vrchol Čerchova s rezervací, kde se nachází celá řada listnatých lesů, které vytváří prostředí podobné anglickému parku. 

Chodsko a jeho slavné osobnosti

Pravděpodobně nejznámějších chodem je kněz, spisovatel, básník a představitel realismu Jindřich Šimon Baar. Žil na přelomu 19. a 20.století, v roce 1892 byl vysvěcen na kněze, jakožto který působil následně v Ořechu a Klobukách. v roce 1918 - 1921 působil jako jako předseda jednoty katolického duchovenstva. Po smrti J.Š.Baara bylo na jeho počest zřízeno muzeum v Klenčí pod Čerchovem.

Dalším slavným rodákem z Chodska je Jindřich Jindřich, současník Jindřicha Šimona Baara. Nashromáždil a vydal národopisné dílo Chodsko. Jeho sedmidílný Chodský zpěvník je nejrozsáhlejší krajovou písňovou sbírkou v Čechách a na Moravě. S jeho odkazem se můžete seznámit v muzeu Jindřicha Jindřicha v Domažlicích. 

Tradiční Chodské slavnosti

Tento každoroční svátek chodského folkloru se koná každoročně v létě v Domažlicích. Jedná se o jeden z nejstarších folklorních festivalů v ČR. Jeho první ročník se uskutečnil již v roce 1955 a v současné době se koná vždy první víkendu po 10. srpnu. Stěžejní část programu je věnována místním tanečním a hudebním souborům. Svůj prostor zde mají ale i přespolní a zahraniční sbory. Celý program se odehrává na 5 velkých scénách. V historickém centru Domažlic je pak možnost navštívit historický jarmark. Celý festival je pro účastníky zdarma.